“SEEK SIMPLICITY” GIVEAWAY
ข้อตกลงและเงื่อนไข (“T&C”)

Small Luxury Hotels of the World Limited of 7 Howick Place, London, ประเทศอังกฤษ, SW1P 1BB (“SLH”) และ/หรือพันธมิตรของบริษัท เป็นผู้ส่งเสริมการขายของ “Seek Simplicity” Giveaway (“Giveaway”)
Giveaway
ชนะรางวัลเพื่อเข้าพักที่ Aleenta Resort & Spa Hua Hin ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
วิธีเข้าร่วม
การสมัครเข้าร่วมทั้งหมดต้องยื่นก่อนเวลา 23:59 นาฬิกา GMT ในวันที่ 14th May 2021 (the "วันปิดรับ"). การเข้าร่วม Giveaway ที่ได้รับหลังจากวันปิดรับจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
ในการเข้าร่วม Giveaway ผู้เข้าร่วมต้องยื่นการสมัครผ่าน แบบฟอร์มการยื่นของ SLH ภายในวันปิดรับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการ
SLH จะไม่ยอมรับ:
ความรับผิดชอบต่อการสมัครเข้าร่วม Giveaway ที่สูญหาย ส่งผิดที่ หรือมีการส่งล่าช้า ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวอย่างเช่น มาจากข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค ระบบต่าง ๆ บริการดาวเทียม เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม หรือ
มีหลักฐานการส่งเป็นหลักฐานการรับการเข้าร่วม Giveaway
โดยการยื่นการสมัคร Giveaway นี้ หมายถึงคุณตกลงที่จะยึดปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (T&C) เหล่านี้
คุณสมบัติ
Giveaway เปิดรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน ยกเว้น ผู้ที่เป็น:
พนักงานหรือกรรมการบริษัท SLH (รวมถึงบริษัทในเครือ SLH) และบริษัท Media Expertise International (Thailand) หรือ
เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันของบุคลากรเหล่านี้
ในการเข้าร่วม Giveaway หมายถึง คุณยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดก็ตามที่คุณชนะ SLH อาจกำหนดให้คุณแสดงหลักฐานว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าร่วม Giveaway
SLH จะไม่ยอมรับการเข้าร่วม Giveaway ที่ไม่สมบูรณ์
จำกัดหนึ่งคนต่อหนึ่งการเข้าร่วมเท่านั้น
SLH ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของการให้รางวัล Giveaway
รางวัล
ชนะรางวัลเพื่อเข้าพักที่ Aleenta Resort & Spa Hua Hin ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
โดยเป็นห้องพักประเภท Standard Double Room ที่เข้าพักได้ 2 คนที่เข้าพักระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 วันที่ไม่สามารถใช้รางวัลได้หรืออาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมคือ: วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันอีสเตอร์ วันคริสต์มาส วันปีใหม่ และจะขึ้นอยู่กับที่พักที่ว่าง
รางวัลนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง ค่าใช้จ่ายการเดินทางจากสนามบินหรือสถานีต่าง ๆ ไป-กลับจากโรแรมที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ข้างต้น และผู้ชนะรางวัลต้องรับผิดชอบต่อการนำรางวัลไปใช้เอง ในบางกรณีอาจมีการรวมรายการหรือบริการในการเข้าพักนี้ ซึ่งจะไฮไลท์ให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเดินทางถึง หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้ชนะรางวัลต้องชำระสำหรับรายการที่เพิ่มเติมนี้ก่อนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมและให้ชำระที่โรงแรมโดยตรง
ผู้ชนะรางวัลต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบว่าตนและผู้ที่จะเดินทางเข้าพักด้วยนั้น สามารถเดินทางเข้าพักได้ และต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง รวมถึงมีวีซ่าที่ถูกต้องในกรณีที่จำเป็น และมีเอกสารการเดินทางเพื่อเข้าพักครบถ้วนแล้วในวันเข้าพักที่ระบุ
เมื่อเช็คอินเข้าพัก โปรดแสดงบัตรกำนัลตัวจริง โปรดใส่หมายเลขบัตรกำนัลเมื่อทำการจองที่พัก สามารถจองผ่านทางอีเมลได้ที่ central.rsvn@akaryn.com
การใช้รางวัลจะขึ้นอยู่กับห้องว่างที่จองได้ (นั่นคือ ภายใต้ดุลพินิจของโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว) การตรวจสอบห้องพักว่างทางออนไลน์และห้องพักว่างที่สามารถเข้าพักได้ตามรางวัลนี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ และไม่สามารถต่อรองหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
หากต้องการยกเลิก ต้องดำเนินการ 15 วันก่อนวันเข้าพัก ไม่เช่นนั้นจะถือว่าได้ใช้บัตรกำนัลของรางวัลไปแล้ว
ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมความภักดีต่อแบรนด์ SLH ที่ชื่อ INVITED ร่วมกับรางวัลนี้ได้
การเข้าพักนี้จะเป็นไปตามคำแนะนำในการเดินทางจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และโรงแรม SLH อาจมีความจำเป็นต้องแจ้งการปิดให้บริการในระยะเวลาอันสั้น
ผู้ชนะรางวัล
การคัดเลือกผู้ชนะรางวัลจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินใจของผู้จัดถือเป็นการตัดสินใจสุดท้าย และจะไม่มีการติดต่อหรือหารือใด ๆ
ผู้ชนะจะได้รับแจ้งให้ทราบทางอีเมล (ตามรายละเอียดที่กรอกไว้) ไม่เกินวันที่ 31st พฤษภาคม 2021 SLH จะไม่แก้ไขข้อมูลการติดต่อใด ๆ เมื่อได้ส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วม Giveaway แล้ว
การขอรับรางวัล
ต้องขอรับรางวัลภายในช่วงเวลาที่กำหนดด้านล่างนี้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่ารางวัลถูกตัดสิทธิ์ไป
ในการใช้รางวัล ผู้ชนะจะต้องตอบกลับอีเมลที่แจ้งให้ทราบการชนะรางวัล ภายในเจ็ด (7) วัน เพื่อยืนยันว่าผู้ชนะตกลงที่จะให้ SLH และบริษัทในเครือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท ผู้ได้รับใบอนุญาตของบริษัท ใช้ (โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ชื่อ รูปภาพ ภาพ และ/หรือภาพเหมือน และประเทศที่พำนักของผู้ชนะรางวัลเพื่อการประกาศ โฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์การเผยแพร่สู่สาธารณะ และการส่งเสริมการขายในสื่อใด ๆ ทุกสื่อ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั่วโลกและบนอินเตอร์เน็ต และตลอดไป โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ (เว้นแต่กฎหมายสั่งห้าม) และไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากผู้ชนะรางวัล เมื่อได้รับการยืนยันนี้แล้ว SLH จะส่งอีเมลไปยังผู้ชนะรางวัลเพื่อจัดการส่งมอบรางวัล หากผู้ชนะไม่ตอบกลับภายในเจ็ด (7) วัน ผู้ชนะจะถูกตัดสิทธิ์จากการได้รับรางวัล และ SLH มีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้ชนะคนใหม่ตามกระบวนการที่อธิบายไว้ข้างต้น
ต้องไม่มีการขอรับรางวัลโดยบุคคลที่สามในนามของคุณ
SLH ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่คุณไม่สามารถรับรางวัลได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
7.1 ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต SLH ตัวแทนของบริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการชดเชยให้กับผู้ชนะรางวัล ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นอันเนื่องมากจากการรับรางวัลนี้ ยกเว้นว่าสาเหตุของสิ่งดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ SLH ตัวแทนของบริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัท หรือของพนักงานในบริษัทดังกล่าว สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
การปกป้องข้อมูลและการเผยแพร่สู่สาธารณะ
SLH จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ได้กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาดูที่เงื่อนไขข้อ 5.2 เกี่ยวกับการประกาศผู้ชนะรางวัล
โดยการยื่นการเข้าร่วมนี้ หมายถึงคุณตกลงยินยอมว่า SLH สามารถรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อและอีเมลของคุณ) ดังที่ให้ไว้เพื่อ (ก) วัตถุประสงค์การบริการจัดการ Giveaway และ (ข) เพื่อการส่งเสริมการขาย การตลาด และการเผยแพร่สู่สาธารณะ คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ
ทั่วไป
หากมีเหตุผลใดที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข ทาง SLH ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดคุณออกจากการเข้าร่วมกับ Giveaway ภายใต้ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
SLH ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแทนรางวัลด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าหากสถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของ SLH ที่ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้น
SLH ขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้เป็นโมฆะ ระงับ ยกเลิก หรือแก้ไขรางวัล Giveaway ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้น
SLH มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ
รางวัลใด ๆ ที่มีการขอรับสิทธิ์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะเป็นไปตามข้อแก้ไขในข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนถึงวันที่จะนำรางวัลไปใช้ ดังนั้น ผู้ชนะรางวัลควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนนำรางวัลใด ๆ ไปใช้
คำที่นำเข้าจำนวนเอกพจน์ จะรวมถึงจำนวนพหูพจน์ และคำที่นำเข้าจำนวนพหูพจน์จะรวมถึงจำนวนเอกหูพจน์ด้วย
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ และทุกฝ่ายยอมรับต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลอังกฤษและเวลส์